Generalforsamling 2017 afholdt

15. marts 2017 19:37 , af Mads Brix

Torsdag d. 9/3 2017 blev den årlige generalforsamling i Aalborg Tennisklub afholdt.

Aftenen bød på bestyrelsens beretning for 2016, gennemgang af klubbens økonomi, valg til bestyrelsen og kage.

Der var genvalg uden modkandidater til bestyrelsesmedlemmerne Michael Østergaard Hansen og Emil Stenbygaard, og til Mads Brix som formand.

Beretning, regnskab, budget og referat kan ses her.