Handelsbetingelser

Gældende pr. 21. februar 2019
Følgende betingelser er gældende for Aalborg Tennisklub, CVR 57973617

1. Medlemskab
Alle medlemskaber er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftlig, personlig eller telefonisk. Ved udløb af en medlemskabsperiode forlænges medlemskabet automatisk med en ny medlemskabsperiode. Dette betyder f.eks. at hvis man indmelder sig i løbet af sæson 2019, så vil man ved starten af 2020 sæsonen automatisk blive opkrævet betaling for medlemskab i 2020.
Fortløbende opkrævning gælder kun for medlemskaber, og gælder ikke ved andre produkter der kan købes i Aalborg Tennisklub.

2. Opsigelse, fortrydelsesret og reklamationsret
Medlemskaber kan opsiges løbende, indtil og med 14 dage efter træk af betaling for ny sæson. Dette betyder at hvis man ikke ønsker medlemskab i den nye sæson, kan medlemskabet opsiges efter betaling, hvorefter klubben tilbagefører evt. trukket beløb. Opsigelse kan ske skriftligt, personlig eller telefonisk til Aalborg Tennisklub.

Der er ikke fortrydelsesret på nytegnede medlemskaber eller produkter hvor der ikke er fortløbende opkrævning. Der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser.
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret.

3. Leveringsbetingelser
Leveringen af medlemskab sker automatisk efter betaling – medlemskabet er dermed klar til brug umiddelbart efter betaling. Udlevering af nøglebrik sker indenfor en hverdag.

4. Betaling med kreditkort online
Køber du et medlemskab online skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye medlemskabsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit medlemskab. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører transaktionen. Disse vil altid fremgå af betalingssiden.
Betaling for en ny sæson bliver trukket primo april.
Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny medlemskabsperiode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Ved manglende oplysninger om andet betalingskort fremsendes en faktura på den udestående medlemsbetaling.

5. Kvittering
Medlemmet modtager en kvittering for betaling fra betalingskort via e-mail.

6. Behandling af persondata
Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere medlemmer, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning.

7. Ændringer
Aalborg Tennisklub forbeholder retten til at ændre i de gældende betingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter Aalborg Tennisklub sig til at give besked til alle medlemmer mindst en måned før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at findes på www.aalborgtennisklub.dk

8. Priser
Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

9. Kontaktinformation
Aalborg Tennisklub
Kastetvej 73
9000 Aalborg
atk@aalborgtennisklub.dk
21 73 18 95