Aalborg Tennisklubs historie

Kilde: ”Aalborg tennisklub 100 års jubilæumsskrift – 1893-1993”
Redaktion: Erik Christensen

Dansk tennis startede i København, hvor Kjøbenhavns Boldklub (stiftet i 1876 som fodbold- og cricketklub) tog tennis på programmet i 1883.
I Jylland var Esbjerg og Viborg de første byer med tennisklubber, mens Aalborg kom på banen i maj 1893, hvor kaptajn Krebs var klubbens første formand.

Oversigt over Idrætsparken Haraldslund, med to tennisbaner

Oversigt over Idrætsparken Haraldslund i 1919, med to/tre tennisbaner op mod atletik og løbebane

De første år spillede man på den lille eksercerplads, hvor underlaget var grusbelagt og hård som cement. Man benyttede især overhåndsslag og det blev anset for ret unfair at spille boldene udenfor modstandernes rækkevidde.

Omkring år 1900 kom der gang i klubber i Aarhus, Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn, og 15/6 1905 stiftedes Jysk Lawn-Tennis Union. Ideen stammede fra Eugen Schmidt fra Aalborg, og i det hele taget var Aalborg Tennisklub i front også mht selve spillet i perioden op til 1' verdenskrig.

Baner

Omkring år 1900 fik Aalborg Tennisklub tilladelse til at anlægge to tennisbaner på Annebergvej vest for villa ”Skrænten”, og senere kom to baner mere til samtidig med opførelse af en træpavillon med omklædningsrum – for herrerne.

I 1918 mistede klubben sine baner på Annebergvej, da kommunen ønskede at anlægge en vej gennem arealet, så et års tid spillede man dels på private anlæg (hos familierne Obel og Thorsen) ligesom Aalborg Østre Tennisklub bød sig til. I 1919 viste det sig at brændevinshandler Harald Jensen havde testamenteret sin villa ”Haraldslund” til kommunen med en bestemmelse om at jorderne skulle anvendes til sportspladser, og klubbens medlemmer fik forhandlet sig til rette med kommunen om at anlægge de første to baner på den nuværende grund. (På et tidspunkt da klubben havde tre baner var den ene altid reserveret til bestyrelsen – kilde: Gerda Schou)

I løbet af 1930'erne udvidede man antallet af baner fra to til syv, og man fik moderne, røde, vandsugende baner.

Hallen

I 1935 byggede klubben sin hal, hvilket var en temmelig stor bedrift, der var mulig ikke mindst takket være støtte fra Gorm Bremmer, som også i mange andre sammenhænge var en vigtig støtte for klubben. I årene inden 2' verdenskrig spillede man tennis i hallen alle ugens 7 dage, og med over 500 medlemmer var ATK Jyllands største klub med især mange dygtige spillere på herresiden.

Aalborg Tennisklub indviede 1935 sin tøndeformede hal ved Annebergvej, og det vakte stor opmærksomhed, da det var den første klub i provinsen, der byggede egen hal

Aalborg Tennisklub indviede 1935 sin tøndeformede hal ved Annebergvej, og det vakte stor opmærksomhed, da det var den første klub i provinsen, der byggede egen hal

Hallen var faktisk byens eneste idrætshal indtil 1963 hvor anlægget på Østre Allé blev opført, og derfor er der blevet spillet både badminton, håndbold, fodbold og basketbold – foruden selvfølgelig tennis i ATK's hal. (Klubben havde i 50'erne en ret anstrengt økonomi, og da fandt man ud af at tjene penge ved en intens udnyttelse af netop hallen – kilde: Erik Mollerup – fm 1953-56)

Efter krigen kan nævnes hallens renovering i 1956-57, hvor der bl.a. blev indlagt fjernvarme, ligesom 'bane 7' blev indrettet i fyrrummet.

I 1978 blev forbygningen udvidet med klublokale og udsigtsvinduer over banen, og i 1986 blev det gamle (lynhurtige) trægulv afløst af et Boll-tex-tæppe. 

 

 

Klubhus

I 1941 invies det nuværende klubhus. 20 år senere, i 1961 udvides klubhuset med en inspektørbolig.

I 1941 invies det nuværende klubhus. 20 år senere, i 1961 udvides klubhuset med en inspektørbolig.

Næste projekt blev et nyt klubhus, hvor der nu skulle indlægges både varme, varmt vand og lys (!), og med god hjælp fra kommunen samt pengeindsamlinger fra medlemmerne nåede man frem til indvielsen d. 7/9 1941. I jubilæumsskriftet nævnes især Gorm Bremmer samt Bente og Kjeld Egmose som vigtige for opførelsen af det nye klubhus.

I 1961 blev der lavet en tilbygning med ekstra plads til den lille inspektørbolig samt bordtennislokale og bestyrelseslokale i kælderen. Arkitekt Aage Schou ydede et stort vederlagsfrit arbejde i den forbindelse.

Af naturlige grunde slutter 100 års skriftet i 1993, så tiltag siden den tid er ikke medtaget.

'Store navne' på banen

Efter 1900 nævnes Albert Abel (der havde spillet en del i England) samt Buchwald, Steenstrup og Kindt (de kom bare fra København). Buchwald og Steenstrup blev de første Jyllandsmestre i herredouble 1905.

Derefter nævnes Kay Becker, Gunnar Muus og brødrene Daniel og Hartvig Rechnitzer (også kaldet ”forhånd” og ”baghånd”).

Fra 1910 omtales Georg Lerche, som også kom fra København, i øvrigt medbringende en frygtet forhånd.

Frederik Klindt og Georg Lerche: Sidstnævnte der var kendt for sin knaldhårde forhånd kom i 1910 fra København til Aalborg og blev senere formand for Nordjysk Lawn-Tennis Union.

Frederik Klindt vandt i 1913 klubbens herredouble-mesterskab sammen med viseskoleinspektør Agnes Færch, da hans oprindelige makker var blevet syg.

 

 
I den mere kuriøse ende kan nævnes at herredoublen i en bestemt turnering fra 1913 blev vundet af Frederik Kindt og Agnes Færch. Forklaringen var at Kindts makker ikke dukkede, op hvorefter Agnes Færch trådte til som afløser og altså var med til at vinde turneringen.)

Efter 1' verdenskrig var de store navne John Møller og Henrik Wagner. I 1922 vandt Henrik Wagner således alle tre klubmesterskaber + det jyske HD-mesterskab sammen med Hougaard Larsen. Hougaard Larsen og Elly Brandt vandt i mixdouble. Ialt vandt Elly Brandt 6 Jyllandsmesterskaber, tre i DD og tre i MD.

Damedouble fra ca 1939: Elly Brandt, Helga Lauesgaard, Karen Wøhlk og Ella Christensen

Fra 1920'erne nævnes Jørgen Wøhlk, Kjeld Egmose, Eigil Sperlov og Frede Lauritzen (alle tilflyttere). Jørgen Wøhlk var den første ATK-spiller der kom på Dansk Lawn-tennis Forbunds rangliste over de 10 bedste danske spillere.

Det nævnes at man til klubmesterskaberne i 30'erne ofte havde 8-10 par i herredouble, der var omtrent jævnbyrdige. Derudover omtales turneringssøndage mod Hjørring og især den helt store turneringssøndag mod Århus Lawn-Tennis Selskab, hvor der blev kæmpet med 12 mand i herresingle, otte i damesingle og et tilsvarende antal doubler. Ialt ca 30 spillere drog af sted i en stor bus til disse eftertragtede arrangementer.

Tilskuere til tenniskamp i 1943

Da hallen blev taget i brug i 1936 var der fyldt op med tennis alle dage. Om søndagen kørte gennemgående double-turneringer, hvor alle spillede mod/med alle. Ligeledes lokkede man de de bedste københavnere til at komme: Einer Ulrich, Anker Jacobsen, Helge Plougman, Niels Kørner og Hilde Sperling. Det var også i den periode at man for første gang fik en professionel træner, nemlig en kendt ungarer Josef Kozeluh, og alt i alt må det nok siges at det var klubbens bedste tid mht antal spillere og spillere på højt niveau.

Knud Bache, Josef Kozeluh, John Møller, Jørgen Wøhlk og Frede Lauritsen: I 1936 ansætter klubben sin første professionelle træner, ungaren Josef Kozeluh.

Under krigen – boldmangel og nul fester

Allerede i 1945 kom Knud Rasmussen fra Silkeborg til ATK og vandt unionsmesterskabet i HD med Jørgen Wølk. Efterfølgende vandt han i alt fem jyske mesterskaber og to provinsmesterskaber – alle i double. Jørgen Wøhlk vandt dog i single når de to mødtes.

I 1947 havde klubben besøg af Kurt Nielsen og Torben Ulrich samt tjekken Jaroslav Drobny.

To år efter, i 1949, kom Jørgen Møller fra H.I.K til Aalborg. I 1940 var han blevet danmarksmester i junior-rækken, og han og Knud Rasmussen dannede en meget stærk HD, ligesom Jørgen Møller spillede flotte opvisningskampe mod Kurt Nielsen.

Henrik Vøhlk underviser på sommertræningslejr i Vejle 1955

I perioden 1952-56 var det især juniorerne der skabte resultater for klubben: Kirsten Schou, Jens Chr. Andersen, Birger Toft og Henrik Wøhlk vandt alle danmarksmesterskaber til klubben. Mens Jens Chr. Andersen var i ATK spillede han Wimbledon i juniorrækken, og efter afgang til Købnehavn blev det til tre DM for seniorer.

Kirsten Schou flyttede også til København efter at have været klubbens klart bedste damespiller i en årrække.Det gjorde Henrik Wøhlk også, men inden afrejsen nåede han at vinde juniormesterskabet i HD 1955 sammen med Birger Toft. I de følgende mange år (frem til 1964) var Birger Toft så klubbens helt store mesterskabsvinder, med 14 provinsmesterskaber, 59 Aalborgmesterskaber og ikke mindst tre Danmarksmesterskaber.

Mht navne på klubbens bedste spillere gennem tiderne henvises i øvrigt til oversigten over vindere af Aalborgmesterskaber fra 1945 og frem til 1992.

 

 

 

 

Aalborg Tennisklub - "Hall of Fame"

Aalborgmesterskaber - Damesingle

(Udendørs/ Indendørs)

1944 - Gerda Schou / Ingen turnering
1945 - Gerda Schou / Ingen turnering
1946 - Karen Wøhlk / Asta Filtenborg
1947 - Gerda Schou / Karen Wøhlk
1948 - Else Simonsen / Gerda Schou
1949 - Gerda Schou / Gerda Schou
1950 - Tonny Graae Rasmussen / Tonny Graae Rasmussen
1951 - Else Simonsen / Tonny Graae Rasmussen
1952 - Else Simonsen / Else Simonsen
1953 - Tonny Graae Rasmussen / Tonny Graae Rasmussen
1954 - Kirsten Schou / Kirsten Schou
1955 - Kirsten Schou / Kirsten Schou
1956 - Else Simonsen / Tonny Graae Rasmussen
1957 - Inga Mechlenburg / Else Simonsen
1958 - Kirsten Schou Nielsen / Else Simonsen
1959 - Inga Mechlenburg / Tonny Graae Rasmussen
1960 - Inga Mechlenburg / Inga Mechlenburg
1961 - Margit Thomsen / Inga Mechlenburg
1962 - Margit Thomsen / Inga Mechlenburg
1963 - Margit Thomsen / Ikke afholdt
1964 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1965 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1966 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1967 - Else Overgaard / Margit Thomsen
1968 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1969 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1970 - Margit Thomsen / Margit Thomsen
1971 - Birgitte Hermansen / Margit Thomsen
1972 - Birgitte Hermansen / Margit Thomsen
1973 - Birgitte Hermansen / Birgitte Hermansen
1974 - Birgitte Hermansen / Birgitte Hermansen
1975 - Birgitte Hermansen / Ikke spillet
1976 - Birgitte Hermansen / Birgitte Hermansen
1977 - Birgitte Hermansen / Birgitte Hermansen
1978 - Susanne Andersen / Ikke spillet
1979 - Susanne Andersen / Susanne Andersen
1980 - Jette Steinmetz / Jette Steinmetz
1981 - Susanne Andersen / Susanne Andersen
1982 - Susanne Andersen / Susanne Andersen
1983 - Susanne Andersen / Susanne Andersen
1984 - Karin Ptaszek / Ann Louise Fischer
1985 - Karin Ptaszek / Ikke spillet
1986 - Anne Louise Kinnerup / Karin Ptaszek
1987 - Lisa Bak Jensen / Anne Louise Kinnerup
1988 - Lisa Bak Jensen / Lisa Bak Jensen
1989 - Lisa Bak Jensen / Lisa Bak Jensen
1990 - Lisa Bak Jensen / Ikke spillet
1991 - Jane Larsen / Lisa Bak Jensen
1992 - Jane Larsen / Mette Knudsen
1993 – Jane Larsen / Mette Knudsen


Aalborgmesterskaber - Herresingle

(Udendørs/ Indendørs)

1945 - Carl Erik Graae Rasmussen / Ingen turnering
1946 - Jørgen Wøhlk / Carl Erik Graae Rasmussen
1947 - Jørgen Wøhlk / Jørgen Wøhlk
1948 - Knud Rasmussen / Knud Rasmussen
1949 - Jørgen Møller / Knud Rasmussen
1950 - Jørgen Møller / Jørgen Møller
1951 - Jørgen Møller / Jørgen Møller
1952 - Knud Rasmussen / Knud Rasmussen
1953 - Knud Rasmussen / Knud Rasmussen
1954 - Jens Chr. Andersen / Jørgen Møller
1955 - Knud Rasmussen / Jørgen Møller
1956 - Jørgen Møller / Jørgen Møller
1957 - Jens Chr. Andersen / Jens Chr. Andersen
1958 - Birger Toft / Birger Toft
1959 - Birger Toft / Birger Toft
1960 - Birger Toft / Birger Toft
1961 - Birger Toft / Birger Toft
1962 - Birger Toft / Birger Toft
1963 - Birger Toft / Birger Toft
1964 - Birger Toft / Birger Toft
1965 - Peter Lind / Birger Toft
1966 - Leo Ørsted / Jan Aarup
1967 - Jan Aarup / Jan Aarup
1968 - Poul Brassøe / Jan Aarup
1969 - Poul Brassøe / Poul Brassøe
1970 - Poul Brassøe / Poul Brassøe
1971 - Poul Brassøe / Jan Aarup
1972 - Gunnar Ødum / Jan Aarup
1973 - Palle Hove / Palle Hove
1974 - Palle Hove / Palle Hove
1975 - Palle Hove / Palle Hove
1976 - Palle Hove / Palle Hove
1977 - Peter Greve / Gunnar Ødum
1978 - Peter Greve / Jan Aarup
1979 - Palle Hove / Peter Greve
1980 - Mads Hermansen / Peter Greve
1981 - Peter Greve / Peter Greve
1982 - Peter Greve / Peter Greve
1983 - Christen Gregersen / Peter Greve
1984 - Christen Gregersen / Christen Gregersen
1985 - Erik Eibye / Christen Gregersen
1986 - Erik Eibye / Søren Christensen
1987 - Jacob Steinmetz / Jan Aarup
1988 - Christen Gregersen / Mads Hermansen
1989 - A.Ø.T. / Morten Therkildsen
1990 - Peter Olesen / Morten Therkildsen
1991 - Jacob Mikkelsen / Morten Therkildsen
1992 - Jacob Mikkelsen / Jacob Mikkelsen
1993 – Michael Jensen / Jacob Mikkelsen


N.T.U. Mesterskaber

Damesingle:
1920 - Helga Lauesgaard
1926 - Helga Lauesgaard
1927 - Helga Lauesgaard
1973 - Birgitte Hermansen
1985 - Karin Ptaszek

Herresingle:
1943 - Jørgen Wøhlk
1947 - Jørgen Wøhlk
1953 - Jørgen Møller
1985 - Christen Gregersen
1994 – Jens Anker Andersen

Danmarksmesterskaber

Herredouble:
1980 - Peter Greve/Palle Hove

___________

Klubbens baneinspektører

Ejlert Jensen og frue
Børge Nielsen og Kisser
1982-1983: Kamma og Svend Andersen  
1986-1987: Kim Janning og Grete Andersen
1987-1988: Jens Jørgen Voldby og Mariann Dupont  
1988-2016: Niels Emery

Klubbens formænd

Der findes ikke nogen oversigt over de forskellige formænd gennem de første år, men flg navne er omtalt i forskellige avisartikler: Kaptajn Krebs, Buchwald, Thomsen, Unmack, Groes, Jessen – inden vi når til Petersen og Schlegel.

1923 - 1925 Jessen Petersen
1925 - 1932 Vilhelm Schlegel
1932 - 1939 John Møller
1939 - 1946 Frede Lauritzen
1946 - 1947 Jens Therkildsen
1947 - 1950 Kjeld Egmose
1950 - 1953 Johan Gørlitz
1953 - 1956 Erik Mollerup
1956 - 1964 Johannes Toft
1964 - 1967 John Møller
1967 - 1975 Niels Henry Christensen
1975 - 1976 Mogens Kjeldsen
1976 - 1987 Leo Ørsted
1987 - 1989 Jens Pontoppidan
1989 - 1992 Per Bo Christensen
1992 - 1998 Haakon Löe
1998 - 2002 Torben Steen
2002 - 2006 Jørgen Torpet Kann
2006 - 2016 Hans Peter Bak
2016 - Mads Brix


Æresbevisninger

ATK's æresnål, indstiftet 1925
Gorm Bremmer, John Møller, Jørgen Wøhlk, Frede Lauritzen, Knud Rasmussen, Gerda Schou, Johannes Toft, Niels Henry Christensen, Leo Ørsted, Aage Schou, Poul Brassøe.

'Årets ATK'er', indstiftet 1990
Aage Schou, Poul Erik Kier-Nielsen, Andreas Filyo, Birthe Knudsen

ATK's fortjenstenål, indstiftet 1960
E. Schrøder-Christensen, Knud Rasmussen, Johannes Toft, Aage Dam, John Møller, Gerda Schou, Poul Erik Kier-Nielsen, Birger Toft, Niels Aarup Kristensen, Einer Ulrich (HIK), Aage Schou, Poul Christensen, Jan Aarup, Jørn Iversen (DTF), Jens Ole Christensen, Inge Hermannsen.


Årets Tennisklub i Danmark 2017: ATK (Aalborg Tennisklub)

______________

Danmarksmestre

Mixed Inde Double (inde)

År Vinder
1997 Sandra Olsen Christian Camradt
1996 Karin Ptaszek Christian Camradt
1994 Karin Ptaszek Christian Camradt
1993 Lone Vandborg Morten Christensen
1992 Karin Ptaszek Christian Camradt

(Ude)
2000 Maiken W. Pape Kasper Warming
1999 Karin Ptaszek Christian Camradt
1998 Karin Ptaszek Christian Camradt
1997 Karin Ptaszek Christian Camradt
1996 Karin Ptaszek Christian Camradt