Skaf et medlem og få et rør bolde.

23. april 2015 00:34 , af Mads Brix

Vi vil gerne have nye medlemmer.

Derfor belønner vi dig med et rør bolde hvis du som medlem hverver et eller flere nye medlemmer - du får et rør bolde per nyt medlem du hverver.

Præmien udløses ved køb af Senior, Studie eller Junior medlemsskab - ikke ved tilmelding til indtroduktions forløb.

Henvend dig til Mads Brix hvis du mener du har ret til en præmie!