Værdier for træningen i Aalborg Tennisklub

Ønskede egenskaber

Hvilke handlinger beviser, at spillerne forstår/har opnået egenskaben?

Hvilke pædagogiske overvejelser skal der til for at gøre denne opførsel mulig?

Hvad skal træneren gøre for at spillerne/træningen opfylder de ønskede egenskaber?

Fællesskab

Stemningen til træningen er altid positiv og konstruktiv.

Spillerne kan rose hinanden.

Spillerne kan hjælpe hinanden med at forbedre sig tennis -og personlighedsmæssigt.

Spillerne blandes på holdene, så de ikke altid er sammen med de samme.

Der laves sociale arrangementer udenfor træning, enten med eller uden fokus på tennis. Forældre kan inddrages i disse.

Træneren belyser de positive ting frem for de negative ting.

Træneren interesserer sig for spillerne, herunder både deres fritid, skole og deres tennisudvikling.

Træneren gør sit bedste for, at træningen er både sjov og lærerig.

Selvstændighed
(struktur)

Træneren afstemmer forventninger med spillerne:

  • Spillerne er klar når træningen starter (har sko på, fyldt drikkedunk osv.). 

  • Spillerne har været på toilettet inden træningen starter. 

  • Spillerne melder afbud, hvis de er forhindret i at komme. 

    • På rødt- og orange hold er dette i højere grad forældrenes ansvar. 

Klubben/trænerne opfordrer forældrene til at spørge spillerne, hvad de har lavet til træning.

Spillerne skal lære at reflektere over indholdet af hver træning.

 

Træneren italesætter forventninger ved første træning i ny sæson.

Træneren italesætter 1 til 1, når spillerne ikke kommer til tiden, hvis dette sker gentagne gange.

Træneren italesætter 1 til 1 når spillerne ikke har meldt afbud.

Træneren roser spillerne, når de opfører sig selvstændigt og fokuserer på træningsøvelsen.

Træneren øver tilliden til spillerne - gør spillerne det som de bliver bedt om, når træneren ikke kigger?

Proces-orientering

Der er fokus på at skabe success-oplevelser i hver træning.

Spillerne opfylder formålet med træningen upåagtet af resultatet.

Der er fokus på max 1-2 ting i hvert træningspas.

Spillerne gøres opmærksom på, at tennis er en sport hvori der laves mange fejl – vi skal lave de gode fejl!

Der er i træningen plads til at lave fejl og prøve igen.

Spillerne giver konstruktiv feedback til hinanden 1 til 1 eller 2 og 2.

Der opstilles øvelser, hvor succes er at gøre det tennismæssigt optimalt. Øvelsen anses først færdig, når spillerne har gjort deres bedste for at opfylde fokuspunktet.

Træneren giver spillerne tid til at reflektere over negative og positive ting ved øvelsen, efter endt øvelse.

Træneren giver spillerne feedback med henblik på dagens fokus/tema.

Træneren forsøger at gøre træningen sjov og lærerig.